Nieuws- en agenda

Sponsoring

Wereldwinkel de Toren in Nieuwkoop steunt de stichting Jalihal. Deze stichting is werkzaam in India rond het dorp Jalihal. De levensomstandigheden in deze regio zijn zo minimaal, dat men kansen wil bieden aan vrouwen om zelf een beter inkomen te verwerven.

Ook steunt Wereldwinkel de Toren Stichting Dessi Tuji voor het project Deda Learning Centre in Ethiopië.

Meer weten over Jalihal: www.jalihal.nl
Meer weten over Stichting Dessi kunt u naar www.stichtingdessi.org gaan of voor eventuele vragen kunt u Stichting Dessi bereiken via info@stichtingdessi.org

Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 geldt er nieuwe regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBEHEER. (AVG) Deze regelgeving geldt ook voor Wereldwinkel de Toren in Nieuwkoop.

Wij respecteren de privacy van onze vrijwilligers, donateurs, klanten en belangstellenden. De gegevens die wij van onze contacten hebben, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer hebben wij nodig voor zakelijke communicatie over en door de Wereldwinkel. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de gegevens, die ons ter beschikking zijn gesteld.

Zij worden bewaard in een beveiligd bestand en zij zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Mocht u er toch bezwaar tegen hebben dat wij uw gegevens in ons bestand hebben, dan kunt u dat laten weten via secretaris@wereldwinkelnieuwkoop.nl

Uw gegevens worden dan uit ons systeem verwijderd en u ontvangt geen informatie meer van de Wereldwinkel. Voor vragen omtrent de AVG met betrekking tot de Wereldwinkel kunt u contact opnemen met de voorzitter, tel.nr.: 0172 571139.