Vereniging

Vereniging

Op 1 mei 1982 werd Wereldwinkel De Toren geopend. Tien jaar eerder, in 1972, was een Vredeswerkgroep begonnen om vanuit de kerken actie te voeren. Deze actie was gericht tegen de Portugese overheersing in Angola. De werkgroep ging producten verkopen vanuit de Toren op het Reghthuysplein. Na enkele jaren besloot de werkgroep te stoppen met de verkoop, omdat er minder reden was voor strijd. Ook de Wereldwinkel nam zijn intrek in de Toren, deze werd – en wordt nog steeds – voor een symbolisch bedrag gehuurd van de gemeente Nieuwkoop.

De vereniging Wereldwinkel Nieuwkoop werd opgericht, deze had tot doel te komen tot rechtvaardige wereldhandel. Dit wil men bereiken door: het in stand houden van de Wereldwinkel, de bevolking van Nieuwkoop en omstreken voorlichting geven omtrent haar doelstellingen en door het laten vervaardigen, importeren en verkopen van producten uit ontwikkelingslanden.

De vereniging kent leden en donateurs. Leden zijn diegenen die werk verrichten voor de Wereldwinkel. Ook is de wereldwinkel een Anbi-instelling, zodat u uw gift bij de belasting kunt opgeven.

De leden van deze nieuwe vereniging leenden renteloos geld aan de winkel voor investering in winkelinrichting en voorraad. Langzaam groeide het eigen vermogen en konden de leningen terugbetaald worden aan de leden.

In 1995 werd de Toren gerestaureerd, dit vormde de aanzet tot de huidige winkelinrichting. Er werd een 100 x 100 actie opgezet. Het doel hiervan was dat 100 inwoners van Nieuwkoop een lening verstrekten van 100 gulden, gedurende een looptijd van maximaal 10 jaar.

In de loop der jaren ging de kwaliteit van de producten die verkocht worden, met sprongen vooruit. Tegenwoordig is Wereldwinkel de Toren een moderne, exclusieve winkel met een hoogwaardig assortiment aan food-, non-foodartikelen en cadeauartikelen.